Fodboldlinjen.dk i Skanderborg Kommune

Siden 2015 har Ungdomsskolen Skanderborg haft Fodboldlinjen.dk Fodboldlinjen handler om Spillerudvikling af elever på Folkeskolerne i 5. 6. 7. 8. 9. årgang rundt om i Skanderborg kommune. Målet med Fodboldlinjen.dk er at inspirere, motivere, uddanne flere og bedre pige og drenge fodboldspillere i Skanderborg Kommune gennem samarbejde med de lokale klubber: Galten FS, Hårby Idrætsklub 81, Herskind Boldklub, FC Skanderborg, Hørning IF Fodbold, Låsby Boldklub, Ry Fodbold, Stilling IF, Stjær Boldklub, Virring fodbold, Gl. Rye Idrætsforening, Riis Tebstrup Idrætsforening osv.

Derudover UCS10 - 10.klassecentret i Skanderborg, som har deres egen fodboldlinje med 3 ugentlige formiddags fodboldtræning, atletisk og smidighedstræning, workshops, skoleligaturnering, idrætsstævne og fodboldstudietur. Spillerne kommer fra hele Østjylland til UCS10 Fodboldlinjen - blandt andet fra Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Odder og Aarhus kommune.

Derudover Ungdomsuddannelserne på Skanderborg Gymnasium og SCU - Skanderborg Odder Center for Uddannelse.

“Nogle drømmer om succes, andre træner sig til den”

UCS10 Fodboldlinjen

UCS10 Fodboldlinjen

Fodboldlinjen

Fodboldlinjen.dk

Fodboldlinjen.dk

Fodboldlinjen.dk

Vision

Vi vil skabe det bedste LATE BLOOMERS udviklingsmiljø for fodboldspillere fra U12-U20

Værdier

 • Vi vil FODBOLDFAGLIGHEDEN => det kræver at vi er tydelige i hvad vi forventer af hinanden.

 • Vi vil FODBOLDFÆLLESSKABET => det kræver at vi hjælper hinanden gennem positiv kommunikation.

 • Vi vil FODBOLDFORSKELLIGHEDEN => det kræver at vi respekterer hinanden for hvem vi er eller hvad vi kan.

Mission

Vi vil skabe spillerudvikling for ALLE - med fokus på at den ENKELTE skal LYKKES gennem maximal udnyttelse af potentiale og præstation.

Strategiplan

For at lykkes med Strategien er vores MUST WIN BATTLES afhængige af hinandens succes/fiasko.

 1. Uden en succesfuld REKRUTTERING kan vi ikke lykkes med en succesfuld SPILLERUDVIKLING.

 2. Uden en succesfuld SPILLERUDVIKLING og TRÆNINGSMILJØ kan vi ikke lykkes med en succesfuld HOLDUDVIKLING.

 3. Uden en succesfuld HOLDUDVIKLING kan vi ikke lykkes med at udvikle den individuelle spiller i TRANSITION fra Talent til Topspiller.

Katalog - Fodboldlinjen.dk

Præstationsanalyse

Holdudvikling

 • KPI for Holdudvikling, dataanalyse af de enkelte faser/spillestilsprincipper/spilsituationer.

 • Statistik for holdevaluering og spillerevaluering på udvalgte KPI’er.

Trænerudvikling

 • Analyse, vurdering og handling af data i trænerteamet.

Organisering & indhold af træning

 • Antal minutter trænet i hvilke faser, principper, læringsmål i sammenhæng til Holdudvikling periodisering/curriculum (mulighed for løbende tilretninger med baggrund i analyse/data).

 • Analyse af overførsel af træningsindhold til kamp (spiller vi som vi træner).

 • Har sidste dags/uges træning indflydelse på kommende dags/uges træning?

Spillerudvikling

 • Video/dataanalyse af individuel præstation herunder fokuspunkter teknisk/taktisk i træning/kamp.

 • Statistik på antal træninger, spilletid, deltagelse i øvelser/læringsmål/elementer (teknisk & taktisk). Link til spillerens individuelle udviklingsplan.

 • Reelt kampdata eller træningsdata? Link til spillerens individuelle udviklingsplan.

 • Relativ væksteffekt – måling af biologisk alder (PHV) – træning tilpasset den enkelte spiller.

 • Tracking system ift. berøringer i træning/kamp.

Atletisk træning

 • Test (styrke/løb). Individuelle programmer/holdbaseret.

 • Fysisk tracking (træning/kamp).

 • Load (hold/individuelt).

 • Restitution (kost/søvn/socialt etc.)

Mental træning

 • Personlighedstest.

 • Læringsstile.

 • Trivselsmålinger.

 • Kognitive test/opmærksomhedspunkter.