Transition

"Dem der træner bedst, bliver bedst" 

Late bloomers på Fodboldlinjen

En ”late bloomer” er en person, hvis talent eller evner ikke er synligt for andre før senere end normalt.

Landstræner Kasper Hjulmand

Inddelingen af børn i første-, andet- og tredjehold i sportsforeningerne og skolerne er blevet en selvopfyldende profeti. Det er den gamle Rosenthal-effekt: hvis man får at vide, at man er dygtig, så vokser man, og man får ikke mindst en endnu bedre behandling. Den tankegang eksisterer overalt. I skolevæsenet, i idrætten og på arbejdsmarkedet skaber vi lige nu vindere og tabere – det tror jeg ikke på. 

Alle mennesker har noget, som de kan, siger Kasper Hjulmand og uddyber: For mig at se handler selektion om, at man laver mere eller mindre lukkede hold, hvor man giver førsteholdet de bedste trænere og mest opmærksomhed, mens de andre hold skal være glade, hvis de overhovedet har udstyr og en træner. Her bliver det umuligt at avancere. Man er dermed opgivet på forhånd, også selvom ens potentielle talent er større end nogle af de mere fysisk og kognitivt udviklede børn. 

Vi skal i fodbold Danmark arbejde mod at skabe et system som Fodboldlinjen.dk - en del af Skanderborg Ungdomsskole, der ikke forfordeler, men skaber lige muligheder for at spillere udvikler sig på det niveau, man har på et givent tidspunkt. På den måde kan de unge spillere i højere grad, når de bliver ældre, selv vælge, hvilken vej de vil gå i forhold til netop deres fodboldtalent, siger Kasper Hjulmand.

"Det gælder ikke om at komme først, det gælder om at nå længst"

Alexander Ammitzbøll

Thea Rhode

Alexander Lind

Thomas T Kristensen

MENTALT først klar til ELITE som 21 årig

“Fodbold er 30% færdigheder (teknisk, taktisk, fysisk) og 70% mentalt. ” 

Spillere har brug for en god hukommelse til at lære tekniske og taktik færdigheder, til at træffe beslutninger på splitsekund og planlægge fremad. De skal være modstandsdygtige over for fiasko, nederlag og skader. Vindermentalitet er det, der adskiller elitespillere fra resten - selvdisciplinen til at blive den bedste og lykkes, hvilket driver dem til aldrig at stoppe med at blive bedre.

Talenter er også Teenagere

GENERATION PRÆSTATION - DET PERFEKTE ER BLEVET DET NORMALE. 

Pointen er, at unge mennesker gerne må være perfektionistiske, men at det skal være i den positive form.

Ungdomsårene er den periode i livet, hvor man for alvor begynder at skulle træffe vigtige beslutninger for sig selv og om sig selv. Ens identitetsdannelse er central i ungdomsårene med overvejelser som "hvem er jeg?" og "hvad vil jeg med mig selv og mit liv?". 

Når vi træffer valg, er det ofte med udgangspunkt i, hvad man står for som person, hvilket gør identitetsdannelsen til en essentiel proces i ens udvikling mod livet som voksen. 

Typiske konsekvenser af teenagehjernen under ombygning.

Talent op til 16 år => JEG og Vindermentalitet 

"Din største begrænsning er dig selv - Viljen er det største talent"

TALENT: HVAD du kan med bolden - kan bruges op til 16 år.

SPILFORSTÅELSE - JEG har bolden:

VINDERMENTALITET:

Potentiale og Præstation