Transition

"Dem der træner bedst, bliver bedst"

"Uden handling er potentiale/talent ligegyldigt"

Hvad er min rolle for at opnå succes og TEMPOET er forskellen:

 1. FORSVARE mål

 2. SKABE mål (assist)

 3. SCORE mål

Alexander Ammitzbøll

Thea Rhode

Alexander Lind

Thomas T Kristensen

Late bloomers på Fodboldlinjen

En ”late bloomer” er en person, hvis talent eller evner ikke er synligt for andre før senere end normalt.

Landstræner Kasper Hjulmand

Inddelingen af børn i første-, andet- og tredjehold i sportsforeningerne og skolerne er blevet en selvopfyldende profeti. Det er den gamle Rosenthal-effekt: hvis man får at vide, at man er dygtig, så vokser man, og man får ikke mindst en endnu bedre behandling. Den tankegang eksisterer overalt. I skolevæsenet, i idrætten og på arbejdsmarkedet skaber vi lige nu vindere og tabere – det tror jeg ikke på.

Alle mennesker har noget, som de kan, siger Kasper Hjulmand og uddyber: For mig at se handler selektion om, at man laver mere eller mindre lukkede hold, hvor man giver førsteholdet de bedste trænere og mest opmærksomhed, mens de andre hold skal være glade, hvis de overhovedet har udstyr og en træner. Her bliver det umuligt at avancere. Man er dermed opgivet på forhånd, også selvom ens potentielle talent er større end nogle af de mere fysisk og kognitivt udviklede børn.

Vi skal arbejde mod at skabe et system der ikke forfordeler, men skaber lige muligheder for at udvikle sig på det niveau, man har på et givent tidspunkt. På den måde kan unge i højere grad, når de bliver ældre, selv vælge, hvilken vej de vil gå i forhold til netop deres talent, siger han.

Talenter er også Teenagere

GENERATION PRÆSTATION - DET PERFEKTE ER BLEVET DET NORMALE.

Pointen er, at unge mennesker gerne må være perfektionistiske, men at det skal være i den positive form.

Ungdomsårene er den periode i livet, hvor man for alvor begynder at skulle træffe vigtige beslutninger for sig selv og om sig selv. Ens identitetsdannelse er central i ungdomsårene med overvejelser som "hvem er jeg?" og "hvad vil jeg med mig selv og mit liv?".

Når vi træffer valg, er det ofte med udgangspunkt i, hvad man står for som person, hvilket gør identitetsdannelsen til en essentiel proces i ens udvikling mod livet som voksen.

Typiske konsekvenser af teenagehjernen under ombygning.

 • Glemsomhed

 • Opfarende adfærd

 • Lav modstandskraft mod overbelastning

 • Voldsom træthed om morgenen

 • Irrationelle handlinger i komplicerede situationer

 • Følsomhed/emotionelle svingninger

 • Mangelfuld evne til at tolke omgivelserne korrekt

 • Mangelfuld bevidsthed om konsekvenser af handlinger

 • Opfarende og konfliktskabende adfærd i hjemmet

 • Hyppige impulshandlinger

Potentiale og Præstation

 1. Forberedelse (kost, søvn, JEG har bolden opgaver)

 2. Kampen (løse mine opgaver og hvad gør jeg hvis det ikke lykkes)

 3. Selvevaluering

 4. Restitution (fysisk og ikke tænke fodbold 24/7)

Fra Talent til Topspiller

FUTURE - Fra Talent til Topspiller

"Din største begrænsning er dig selv"

Vi SKAL UDVIKLE en FUTURE fra Talent til Topspiller hvert år.

 • F - FORUDSIGELIGHED med tydelig plan i dag, i morgen, om 3 uger.

 • U - UDSVING i præstationerne og tålmodighed hos spiller, forældre, træner. Man laver fejl for at kunne lærer af dem.

 • T - TRIVSEL for den enkelte spiller gennem positive relationer mellem trænere og medspillere.

 • U - UDFORDRE talentet gennem krav og konkurrence med dygtigere spillere.

 • R - ROLLEMODEL med workshops og foredrag fra ambassadører i forhold til erfaring og selvevaluering.

 • E - EJERSKAB for egen udvikling og kontrolcirkel ved ikke at lade sig påvirke af vilkår.