Resultater er ikke noget der kommer - det er noget DU skaber

90% spilleren selv - 10% træneren der påvirker/vejleder.

ALLE har brug for hjælp engang imellem - derfor er vi et team og udvikler os sammen.

FØR - UNDER - EFTER træningen - BRUG OS/HINANDEN

Spillerkontrakten - Forventninger

Handlinger viser, hvem man er - ord viser kun, hvem man gerne vil være.

Læringsmodel på Fodboldlinjen

Kolbs læringscirkel er en metode til at forstå de processer, der ligger til grund for læring. Cirklen illustrerer fire faser i læringsprocessen: erfaring, eftertænksomhed, begrebsdannelse og eksperiment. 

Erfaring: Man udfører sit forsøg, mens man erfarer og iagttager, hvad der sker.  Man får derigennem en konkret oplevelse.

Eftertænksomhed: Når man har fået sine erfaringer, kan man begynde at reflektere over sine observationer og finde ud af, hvad der skete og hvorfor. Man forsøger at forstå, hvad der skete så præcist som muligt.

Begrebsdannelse: I den begrebsdannende fase forsøger man at skabe en teori på baggrund af de konkrete erfaringer.

Eksperiment: Når man har gennemgået de forrige faser, er man ifølge Kolb klar til at opstille et nyt forsøg baseret på den tidligere erfaring, hvorefter læringscirklen starter forfra i en cyklus.