Spillerudviklingssamtaler

90% spilleren selv - 10% træneren der påvirker/vejleder.

ALLE har brug for hjælp engang imellem - derfor er vi et team og udvikler os sammen.

Viden - Evaluering - Handling

 1. Spillerkontrakten - Forventninger: Spilleren tager ejerskab for egen udvikling ved at udfylde ens egen Spillerkontrakt (1. September)

 2. Spillersamtale - Evaluering efterår: Spilleren præsentere selv sin status på Spillerudviklingsplan overfor trænere/spillere (Uge 42)

 3. Spillersamtale - Evaluering vinter: Spilleren arbejder i POINT gruppen om status på Spillerudviklingsplan (Uge 7)

 4. Spillersamtale - Evaluering forår: Transitionsplan (Studieturen)

Spillerkontrakten - Forventninger

Handlinger viser, hvem man er - ord viser kun, hvem man gerne vil være.

 • Stop med at spilde tiden.

 • Drop undskyldningerne.

 • Kom over frygten for at fejle.

 • Find og hold motivationen - hvor vigtigt det er, at du omgiver dig med de rigtige mennesker for at holde motivationen.

Power Point præsentation (1 slide pr. spørgsmål og max 4 minutters præsentation)

 1. Evaluering set fra spilleren (træning, kamp, workshop)

  1. Hvad har JEG lykkes med ?

  2. Hvad synes JEG har været udfordrende ?

 2. Spillerkontrakten - Hvorfor har JEG taget de valg U - C - S pakken og mine målsætninger.

 3. Ugeplan - JEG har lavet min egen plan (kostplan, træningsplan) Brug skabelonen.

 4. JEG har bolden - Hvad skal jeg gøre for at lykkes med Prioriteringer, Område, Placering.

  1. JEG har bolden

Spillerudviklingssamtale 6.7.8.9. årgang

Spillerudviklingsplaner og målsætninger skal ikke udelukkende handle om det endelige mål, men lige så meget om vejen derhen. Trænere og spillere skal i sammenråd sætte motiverende mål, som skaber de bedste forudsætninger for at den enkelte spiller kan blive bedre og udvikle sig. Det handler om at være konkret i sin målsætning, så man løbende kan måle, italesætte og udvikle på de forskellige typer af mål spilleren sætter sig.

I denne udviklingsplan skal du derfor først sætte dig ned (evt. sammen med dine forældre) og skrive nogle målsætninger ned i Udviklings/målsætningsskemaet, som du gerne vil arbejde med i den kommende sæson. Herefter skal vi sammen snakke om, dine målsætninger og her kan eventuelle ændringer indskrives i skemaet.

Spillerudviklingssamtale UCS10

Der arbejdes med målsætninger på tre forskellige niveauer.

 • Første målsætning handler om det overordnede mål (resultatmål), mens de efterfølgende målsætninger (præstations- og procesmål) skal være en hjælp og en motivationsfaktor i den daglige træning eller ugentlige kamp, som gør dig bedre og som øger muligheden for at nå det overordnede mål. Der må derfor gerne være en rød tråd mellem resultat-, præstations- og procesmålene, så præstations- og procesmålene peger i retning af resultatmålet. På den måde bliver resultatmålet det der sætter retningen, men det daglige eller ugentlige fokus kommer til at ligge på præstationsmålene og særligt procesmålene.

 • Målsætningen skal ikke nødvendigvis kun handle om tekniske forbedringer (fx at blive bedre med venstre ben), men kan i lige så høj grad omhandle taktiske (placeringsevne som centralmidtbane) eller mentale aspekter (evnen til at opbygge selvtillid og fjerne fokus fra fejl). Ligeledes behøver fokus ikke være på de områder, hvor du som spiller har mangler, men må gerne fokusere på dine spidskompetencer, som ønskes udviklet yderligere.

 • Målsætninger skal nemlig ikke være forbundet med noget, der gør en nervøs eller noget som din træner udelukkende har bestemt du skal blive bedre til. Det skal derimod være noget du som spiller synes er spændende og sjovt at arbejde med.

 1. RESULTATMÅL – det overordnede mål. Handler om at sætte sig udfordrende, men realistiske mål, som kan indfries inden for en overskuelig fremtid – dvs. på en halv- eller hel sæson.

 2. PRÆSTATIONSMÅL - delmål. Forskellige delmål, som kan højne muligheden for at opnå det overordnede mål. Vigtigt at der ikke kun sættes delmål, som henvender sig til konkurrencesituationen (kamp), men der også laves målsætninger til træning.

 3. PROCESMÅL – detalje orienteret hverdagsmål. Handler om, hvordan vi først og fremmest bliver bedre fodboldspillere, men samtidig, hvordan vi gør det muligt at nå vores del- og overordnede mål. Her handler det udelukkende om en selv og ens egen udførelse af øvelser, håndtering af frustrerende situationer etc.

Læringsmodel på Fodboldlinjen

Kolbs læringscirkel er en metode til at forstå de processer, der ligger til grund for læring. Cirklen illustrerer fire faser i læringsprocessen: erfaring, eftertænksomhed, begrebsdannelse og eksperiment.

Erfaring: Man udfører sit forsøg, mens man erfarer og iagttager, hvad der sker. Man får derigennem en konkret oplevelse.

Eftertænksomhed: Når man har fået sine erfaringer, kan man begynde at reflektere over sine observationer og finde ud af, hvad der skete og hvorfor. Man forsøger at forstå, hvad der skete så præcist som muligt.

Begrebsdannelse: I den begrebsdannende fase forsøger man at skabe en teori på baggrund af de konkrete erfaringer.

Eksperiment: Når man har gennemgået de forrige faser, er man ifølge Kolb klar til at opstille et nyt forsøg baseret på den tidligere erfaring, hvorefter læringscirklen starter forfra i en cyklus.