Spillerprofil - VAR

VAR "Det vi alle kan se uanset fodboldfærdigheder"

MENTAL ROBUSTHED

Mental robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper individet til at håndtere stress, udfordringer og svære hændelser. Du er mental robust fordi du kan klare mange af livets storme, uden at du bliver syg af det.

Mental robusthed er ikke et skjold, der gør, at vi kan klare hvad som helst. God ledelse, ordentlige rammer, strukturer og samarbejde er vigtige faktorer med betydning for et godt psykisk præstationsmiljø, lige såvel som fysisk træning, søvn og kost også har indflydelse på vores trivsel og psykologiske velbefindende.

Spillerudvikling

Vi skal udvikle en HIT Fodboldlinje (HURTIG - INDIVIDUEL - TEKNISK) spiller med VINDERMENTALITET

Vi skal udvikle HURTIGE spillere => det kræver vi træner HAS (Hurtige - Atletisk - Skadesfri) spillere med hurtige fødder og temposkift/3 sek. pres/genpres med/uden bold i hver træning.

Vi skal udvikle INDIVIDUELLE 1v1 (EROBRE/DRIVE bolden) spillere => det kræver vi træner 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 (undertal/overtal/fejlvendte) med over 300 RETVENDTE aktioner med BEGGE BEN (pasninger, erobringer, afslutninger osv.) og konstant tvinges til, at træffe individuelle beslutninger i hver træning.

Vi skal udvikle TEKNISKE spillere => det kræver vi træner med over 500 RETVENDTE tekniske berøringer og i højt tempo og under pres i hver træning med BEGGE BEN. 

Vi skal udvikle spillere med VINDERMENTALITET og fokus på kontrolcirklen => det kræver vi træner positiv/konstruktiv reaktion efter fejl-aktioner og spilleren har fokus på kontrollerbare forhold i både træning og kamp.

"Antallet af aktioner og mængden af effektiv træningstid er altafgørende for spillerens udvikling"

Kvaliteten af din træning = kvaliteten af din præstation

80 % af træningen foregår på mikro niveau (4:4 


Manchester Uniteds erfaringer med 4:4 

S-A-F-E (SPIL-AFSLUT-FORSVAR-EROBRE)

Vigtigheden af RETVENDT og BEGGE BEN

Træn at blive RETVENDT

Træn med BEGGE BEN

Spillerudviklingsmodel

Spillerudviklingsplan