Centralforsvar

Centralforsvar (CF)

Prioriteringer

Presset fra modstanderen afgøre om du spiller VÆK eller FORBI presset i dine prioriteringer.

 1. OFM (centralt)

 2. CM (centralt)

 3. KANT (bredt)

 4. CF (Vend spillet)

FOKUS:

 • Målspark: CF i højre side falder ind i feltet og modtager kort igangsætning.

 • Fase 1+2: Bliv på indersiden af feltets bredde - bunden af "diamanten" CM-OFM-KANT

 • Fase 3: Spil dybt gennem/over modstanderens forsvar.

 • Afslutning uden for feltet og fokus på 2. bolde.

 • Altid indkast i fødderne.

Områder

 • RØD: DE har bolden (Målfeltet til toppen af buen + sideforskydning til midten af ens side).

 • BLÅ: VI har bolden (Kanten af modstanderens felt til indlæg, afslutning eller 2. bold).

FOKUS:

 • Bliv under mål/forsvar målet.

 • Bliv centralt i banen.

KOMMUNIKATION:

 • Hvem: CF og CM

 • Hvad: Afstanden og rummene mellem CF og CM

Placering

 • Fase 1: På højde med buen af målfeltet.

 • Fase 2: På højde med bunden af midtercirklen.

 • Fase 3: På højde med toppen af midtercirklen.

FOKUS:

 • Turde at stå højt med bagkæden (se sparke øjeblikket).

 • Pumpe kæderne op.

 • Modstanderen må ikke spille gennem/over bagkæden.