HIT - Præstationsmiljø 

I arbejdet med at skabe et PRÆSTATIONSMILJØ med høj grad af psykologisk tryghed, hvor læring er altafgørende, er der 3 indsatsområder, man kan tage fat i.

Et vinder præstationsmiljø: "Vi må gerne lave fejl - men vi må IKKE gemme os"

Hvad er en god træning, hvis du spørg spillerne

En god træning set fra spillerne:

TRÆN: Koncentration

Når vi træner, så træner vi – når vi har fri, har vi fri. Fra træningsstart til slut skal spillerne vide, at det er af afgørende betydning for deres udbytte af træningen, at de udviser skærpet opmærksomhed hele tiden (senere en selvfølgelighed). Spilleren skal komme for at træne og ikke for at blive trænet. Kravet til koncentration må dog aldrig overskygge selve glæden ved at træne.

TRÆN: Konkurrence

Konkurrenceelementet er en væsentlig bestanddel i træningen. Det gælder især som motivationsfaktor. Konkurrence er et centralt element i at spille fodbold.

TRÆN: Krav

Spillerne skal mærke, at der bliver stillet krav til dem. Det gælder både i forhold til trænere og medspillere. Kravene skal være afstemt den enkelte spillers niveau, men alle skal have forståelse for, at den enkelte spillers individuelle færdigheder er grundlaget og forudsætningen for kollektivets muligheder og succes.

TRÆN: Kvalitet

Træningen skal kvalitativt være så tæt på de krav, som spilleren bliver stillet over for i kamp (f.eks. teknisk) som muligt. Træningen skal planlægges for den enkelte spiller over længere tid, ligesom træningen differentieres for den enkelte.

TRÆN: Kommunikation

På Fodboldlinjen arbejder vi med 2 typer af kommunikation.

TRÆN: Kontrolcirkel

Jeg skal blive bedre og stærkere til at fokusere på de ting jeg kan kontrollere, og se bort fra vilkår og ting som jeg ikke kan gøre noget ved. 

Jeg lader mig ikke påvirke af de ting jeg ikke har kontrol over:

Koncentration

Kvalitet

Den MÆGTIGE i træningen

Den mægtige er et spil, der kroner en komplet og træningsparat fodboldspiller til DEN MÆGTIGE af træningsbanen. Spillet strækker sig over en given periode, hvor det er muligt at indsamle point under træningen inden for nedenstående kategorier.Ud fra ovenstående tre kategorier, er det muligt for ALLE at få point. Man kan bl.a. belønnes for at være en god holdkammerat under INDSATS, man kan belønnes for at have være skarp i tekniske øvelser, i styrkelokalet, til spring-sprint osv. under KVALITET og man kan belønnes for at lykkes individuelt i interne kampe/øvelser til træning under PRÆSTATION.

Pointene gives af trænerteamet under træningen. "Holdet der træner bedst, bliver bedst"

HIT (Høj - Intensitets - Træning) med Vindermentalitet i alle de øvelser vi laver for, at skabe et stærkt træningsmiljø.