Træner udvikling

Relationen før udviklingen

Stærke relationer mellem spillere og træneren giver en effektiv udvikling.

"Det du fodrer vokser. Det du vander gror"

KÆRLIGHED - KRAV - KONSEKVENS

At det, der foregår mellem mennesker, har betydning for vores trivsel og læring, det har de fleste hørt om før. At kvaliteten af det relationelle forhold mellem spilleren og træneren er af afgørende betydning for spillerens trivsel, udvikling og læring er en efterhånden veldokumenteret pædagogisk selvfølgelighed.

 • En spiller, som behandles med tolerance, lærer tålmodighed.

 • En spiller, som opmuntres, lærer selvtillid.

 • En spiller, som får ros, lærer at påskønne.

 • En spiller, som oplever sikkerhed, lærer at føle tiltro.

 • En spiller, som bliver værdsat, lærer at blive tilfreds med sig selv.

 • En spiller, som oplever struktur, lærer tryghed.

 • En spiller, som får ansvar, lærer selvkontrol.

 • En spiller, som oplever fair play, lærer retfærdighed.

Trænerprofil

Vi SKAL have trænere på Fodboldlinjen.dk ud fra følgende profil: TOP træner med Vindermentalitet.

 • T - TYDELIG og ÆRLIG KOMMUNIKATION (Energi og Instruktion) => det kræver at træneren har arbejder med positiv og tydelig Coaching, Vejledning og feedback-færdigheder til både træning og kamp. Det kræver at træneren har evnerne til at skabe og vedligeholde positive relationer i øjenhøjde med den enkelte spiller til både træning og kamp. Værktøjer: Stemme, kropssprog, humør, engagement, spørgende, støttende, selvforvaltende eller instruerende afhængig af situationen og formålet. Når TRÆNEREN tydeligt siger: "Nej", "Du skal..", "Jeg vil have", "Det må du ikke", "Jeg vil ikke have", "Jeg kan lide, når ..", "Jeg har brug for din hjælp med .." Så bliver spillerne trygge, fordi de mærker, at træneren, der skal passe på dem, har styr på tingene.

 • O - OBSERVATION og UDVIKLENDE FAGLIGHED => det kræver at træneren hele tiden udvikler sig fagligt gennem observationer (Viden - Evaluering - Handling) med henblik på udvikling af den enkelte spiller og holdet.

 • P - PRÆSTERE => det kræver at træneren kan præstere under både træning og kamp. At være omstillingsparat og finde løsninger til udfordringer under både træning og kamp.

 • Vindermentalitet og skabe et stærkt træningsmiljø => det kræver at træneren kan skabe en kultur med Kvalitet, Krav, Konkurrence, Koncentration til både træning og kamp. En stærk træner-teamplayer med respekt og er udviklende omkring det resterende team. Samtidig forstår dynamikkerne i teamledelse ud fra at sætte styrker og svagheder bedst muligt i spil.

Lederskab = Følgeskab

Kasper Hjulmands 4 gode råd om ledelse

 • Identitet. Find dig selv. Tro på den person, du er. Tro på dig selv. Vær dig selv - altid. Brug det du er, og den du er hver dag. Man kalder det ofte autencitet og det kræver refleksion over, hvad man helt grundlæggende tror på i livet. Det bedste følgeskab skabes af ledere som, ud over at være fagligt dygtige, er rigtige mennesker med alt, hvad det indebærer. Så husk at være leder og tænk over, hvad kun du kan gøre.

 • Det drejer sig om holdet. Skab og del en meningsfuld drøm og hjælp dine medarbejdere til at gøre deres tid værdifuld. Jeg synes, god ledelse handler om at hjælpe - at tjene andre. Det kræver, at man skal lytte og forstå. Sejrene kommer, når holdet fungerer, så du er til for holdets bedste.

 • Mod: “Succes er at gøre det rigtige”. Ud fra din egen identitet og hvad der er “holdets” (virksomhedens) bedste, ved du ofte, hvad “det rigtige” er. Det kræver mod at eksekvere det, du tror på. Det er helt afgørende at være i stand til at træffe modige beslutninger.

 • Hold af dine medarbejdere. Jeg tror grundlæggende på, at man med ubetinget kærlighed, tillid og tryghed, kan få det bedste ud af mennesker. Hvis man grundlæggende er følelsesmæssigt tryg, kan man også presses mere, og man er villig til at gå langt, for at holdet får succes.

Dette kunne egentlig være mit bedste råd:

 • "Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen”

Al god ledelse starter med at vide så meget, som muligt, om dig selv - Kasper Hjulmand.

Som leder handler det om at finde ud af så meget, som muligt, om dig selv. Hvem er du? Hvad tror du på? Hvilke værdier står du på? Hvad er vigtigt for dig? Du skal kende svarene på de spørgsmål, før du kan levere ærlig og autentisk ledelse i de situationer, du kommer i.

Al god ledelse handler om mennesker. God ledelse kommer i mange afskygninger. Der er ikke én sandhed i min verden, men god ledelse handler blandt andet om at finde en måde, hvor man sammen med dem, man leder, får delt en drøm, som giver mening, og at man bruger sig selv bedst muligt til at hjælpe dem, man leder, til at opnå og opfylde den drøm, vi har til fælles. Det er for mig god ledelse.

Min vigtigste opgave som leder er at skabe følgeskab. At formå at lave en stærk vision, som vi alle sammen føler for, og så at se sig selv som tjener for holdet - for medarbejderne. Jeg skal forsøge at hjælpe andre til at vokse, til at udvikle sig, og blive så dygtige som muligt. At formulere en stærk vision og så hjælpe; det er mine to vigtigste formål.

Jeg tror på brutal ærlighed. Hvis en af mine spillere er det forkerte sted på banen, eller spiller bolden det forkert sted hen, bliver han irettesat meget ”lige på og uden omsvøb”. Og det sker, mens hele holdet og hele staben er samlet. Jeg vil have, at alle hører kritikken, for det kunne lige så godt være en anden spiller, der begik fejlen. Jeg er meget direkte, når det handler om noget rent fagligt, altså fodbold. Hvis det handler om noget personligt, er det noget helt andet. Men så længe det handler om det fodboldmæssige, er det sådan, jeg irettesætter fejl.

Jeg er sådan lidt halvtysk i forhold til at have hård disciplin. Vi vil gerne have benhård disciplin på holdet, men så længe, vi er ansvarlige, og alle i staben og spillerne er ansvarlige for sig selv, kan vi faktisk opleve en stor frihedsgrad - samtidig med en meget hård disciplin.

De tre kerneværdier er:

 • Tillid. I Danmark er vi gode til tillid. Mange organisationer og virksomheder er bygget på tillid, og vi er et af de lande, som har den allerhøjeste grad af social tillid på verdensplan. På holdet italesætter vi altid, at vi har tillid til hinanden. De kan stole på, at det, jeg siger, det mener jeg.

 • Læring. Vi er ikke så mange mennesker i Danmark, så vi skal være dygtige til at bruge viden og læring på forskellige måder - og sætte det rigtigt sammen.

 • Holdet. Den tredje kerneværdi, jeg tog med mig fra de mange samtaler, er kollektivet, altså det at sammensætte et hold af forskellige typer, at forstå og respektere andre, der er anderledes end dig selv, og sammen kunne danne det stærkeste hold. Den identitet har været ekstremt vigtig for mig og for holdet.

Trænerudviklingsmiljø

 • Motivation og engagement: Når strategien er lagt fra ledelsen er det vigtigt, at få involveret spillere/trænere/ledere i indsatserne og de kan føle en motivation og derigennem opleve engagement fra alle.

 • Forklaring: Vigtigt at alle spillere/trænere/ledere får mulighed for, at komme i dialog med ledelsen om deres bekymringer og de for forklaringen om beslutningerne på et saglig grundlag.

 • Tydelighed er nøgleordet/Klarhed med hensyn til forventningerne: Det kræver at ledelsen får sat nogle tydelige præstations mål op for spillere/trænere/ledere. På den måde bliver der klarhed over forventningerne til hinanden og ledelsen.

 • Du er til eksamen hver dag/Højnelse af ambitionsniveau: Det handler om at ledelsen får skabt nogle sejre gennem indsatserne og kommer tættere på, at opnå strategien. Dermed hæver vi ambitionerne og oplever fælles sejre.

 • Kollektiv læring: Vigtigt at ledelsen benytter læringsmodellerne og evaluering i fællesskab. På den måde drager vi nogle fælles erfaringer og får en kollektiv læringsproces.

 • Loyalitet over for beslutningen: Det kræver at ledelsen hele tiden er opmærksom på, at spillere/trænere/ledere er med på ændringerne og beslutningerne. Hvis ikke så kræver det ekstra kommunikation, forståelse og tydelighed i dialogen. Det kræver konstant loyalitet til ledelsens beslutninger, hvis VI SKAL LYKKES.

Træningsledelse

Forberedelse.

 • Trænerteamet planlægger træningen ud fra tema/øvelser fra årsplanen.

 • Har skabt oversigt over, hvilke spillere der deltager i træningen og evt. spillere,der skal doseres.

 • Har planlagt øvelserne i detaljer samt lavet gruppeinddelinger.

 • Har kvalitetssikret og klargjort udstyret på banen inden træningen starter (bolde, veste og kegler).

Før træningen med spillerne.

 • Informerer spillerne om temaet for træningen samt hvilke momenter, man skal holde ekstra fokus på. Illustrer gerne ved brug af visuelle hjælpemidler (video, PowerPoint, tavle etc.).

 • Er i dialog med spillerne om, hvorledes de opfatter/har forstået træningstemaet.

Undervejs i træningen.

 • Vær tydelig i dine INSTRUKTIONSMOMENTER

  • Spillerudvikling (HIT)

  • Holdudvikling (VI-DE-JEG har bolden)

 • Viser ønsket adfærd og stopper situationer i træningen, og coache/vejleder med spillerne om valg af løsninger i forhold til træningens tema.

 • Giver spillerne konstruktiv feedback, og har større fokus på de aktioner som lykkes frem for de aktioner, der mislykkes.

 • Vurderer undervejs, hvilke momenter man ikke lykkes med og justerer eventuelt på øvelsen for at skabe flow.

Efter træning

 • Taler med spillerne om de positive erfaringer, der er skabt indenfor træningstemaet. Opsummerer og skitserer vejen videre (næste træning).

 • Trænerteamet evaluere og reflektere sammen over træningen på vej ned. Hvad lykkes ? Hvad udfordre os ? Hvad skal vi lykkes med næste gang ?

MUST WIN BATTLES - “Vi vinder på træningsbanen”

 • HØJT antal aktioner og berøringer

 • HØJT tempo i øvelserne

 • HØJT antal træninger (5-6 stk. om ugen)

Chef vs. Leder