Adfærdsprofil

P – Producent rollen (RØD)

A – Administrator rollen (BLÅ)

E – Entreprenør (GUL)

I – Integrator rollen (GRØN)

Spillerens stærke områder

 • Resultatorienteret og målrettet

 • Er engageret og går op i sit arbejde

 • Arbejder flittigt og hårdt

 • Sætter mange ting i gang

 • Produktiv/får noget fra hånden

 • Gennemfører opgaverne

 • Specielle kundskaber

 • Følger instruktioner

 • Kræver resultater

Spillerens opmærksomheds områder

 • Selvstændig og enerådende

 • Bange for forandringer

 • Delegerer for lidt

 • Kommer først – går sidst

 • Skaber unødigt tidspres

 • Fungerer ”her og nu”

 • Søger folk som ligner ham

 • Anser konflikter som hindringer i at nå målet

 • Ved hvad jeg gør – men ikke hvorfor

Spillerens stærke områder

 • Orden og system i tingene

 • Opmærksom på detaljerne

 • Kan lide at planlægge

 • Lægger vægt på høj kvalitet

 • Opgave opfølgning

 • Systematisk og vil gerne oprette systemer

 • Holder aftaler

 • Er loyale overfor beslutninger

Spillerens opmærksomheds områder

 • Bureaukratisk

 • Beslutter ud fra forskrifter og regler

 • Overdriver brugen af statistisk materiale

 • Analyserer længe før en beslutning

 • Svært ved at uddelegere

 • Foretrækker kendte metoder og bange for at ændre

 • Får for lidt fra hånden

 • Ved hvordan man gør – men ikke hvorfor

Spillerens stærke områder

 • Ændringsparat

 • Kreativitet

 • Har visioner og intuition

 • Igangsætter / Projektstarter

 • Visionær

 • Entusiastisk og karismatisk

 • Spændende og stimulerende

 • Beslutsom

Spillerens opmærksomheds områder

 • Risikovillig

 • Forhastede beslutninger

 • Intuitiv/lader sig rive med (ej analytisk)

 • Bortforklarer, hvis tingene ikke går som forventet

 • Kvantitet frem for kvalitet

 • Hader detaljer og tidsplaner

 • Stoler mere på intuitionen frem for statistik

 • Kun egne ideer bruges

 • Lytter sjældent

Spillerens stærke områder

 • Etablerer samarbejde

 • Oparbejder fællesskab

 • Kan lide at delegere

 • Resultater sammen med andre

 • Motiverer og stimulerer

 • Skaber ”vi-følelse”

 • Løser personkonflikter

 • Bygger relationer

Spillerens opmærksomheds områder

 • For omsorgsfuld over for andre

 • Tager for få beslutninger

 • Kan ikke selv skabe resultater

 • Beslutninger uden ”sammenhæng”

 • Søger at gøre alle tilfredse

 • ”Vendekåbe”

 • Naiv og godtroende (ikke særlig kritisk)

 • Tænker på andre før sig selv

 • Tager parti for de, som er ham venlig stemt

Opgaven

 1. Sæt jer sammen parvis.

 2. På en god dag (På banen + Udenfor banen) 2 eksempler + hvordan kan du mærke det + hvordan styrker jeg det ?

 3. På en dårlig dag (På banen + Udenfor banen) 2 eksempler + hvordan kan du mærke det + hvordan ændre jeg det ?

 4. Fælles præsentation

Ahmed


Fischer


Nico


Mikkelsen


Victor


Marcello


Elliot


HM


Weber


Emil


Benjamin


Bloch


Groth


Rawan


Cæsar


Visti


Svane


Lambek


Hjort


Larsen


Søgaard


Krog


Samlet