DBU Træneruddannelse

Fodboldlinjen har eleverne mulighed for at tage et UEFA’s C1 trænerkursus . DBU C1-træner er første trin i den UEFA godkendte C-træneruddannelse målrettet børne-og ungdomstrænere. Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd. Eleven bliver tidligt i forløbet involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. 

Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og værktøjer, man som træner kan bruge for at lave en god træning. Kompetenceområdet træner udvikling omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Observation - Træningsmiljø - Kommunikation - Træner adfærd.

Observation (fodboldfagligt)  

Handler om at gennemføre observationer med henblik på udvikling af den enkelte spiller og holdet.

Feedback er essentielt i forhold til at udvikle sig som spiller. Feedback er dog mest effektivt, hvis det gives rettidig i forhold til opgaven, og at feedbacken er fremadrettet og brugbar, så spilleren ved hvad det er hun skal arbejde med i forhold til muligheder og områder. 

Træningsmiljø

Kvalitet-Krav-Konkurrence-Koncentration-Kommunikation-Kontrolcirkel.

Fokuserer på træningsmiljøet betydning for holdet og den enkelte spiller.

Hvis det ikke er rart at komme i klubben, vil der både ske et frafald af spillere og spillerne vil ikke udvikle sig optimalt. Der blive fokuseret på spillerens tilhørsforhold, medbestemmelse og mestring.

Kommunikation (coaching/vejlede) 

Trænerens verbale og non-verbale kommunikation og sammenhængen mellem disse. Trænerne vil træne det at kommunikere individuelt til spilleren under både træning og kamp. Kommunikere til en gruppe af spillere, men også det at kommunikere med forældre til spillere.

Træner adfærd

Handler om at forstå sin egen adfærds betydning for træningsmiljøet.

Trænerens omgang med spillerne er en afgørende faktor i udviklingen af den enkelte spiller og holdet som helhed. Få kendskab til pædagogiske og didaktiske værktøjer og redskaber, der kan understøtte trænerens adfærd.

Program

Afviklingsdag 1 - inkl. praktik 1 og praktik 2

Afviklingsdag 2 – inkl. praktik 3 og praktik 4

Præsentation

UEFA C1 modul 1 - 04.01.22 præsentation
UEFA C1 modul 2 - 31.01.22